Offentlig konstOffentlig konst föreslås bli mer synlig i hela Lund

Lunds kommun har sedan 1992 liksom flertalet av landets övriga kommuner arbetat enligt en procentregel gällande byggnadsanknuten offentlig konst.  

I takt med att Lund växer och får nya bostäder, skolor och annan nybyggnation, gör kultur- och fritidsförvaltningen bedömningen att en revidering av dessa riktlinjer nu är aktuell.  

För att utvecklingen också ska omfatta utformningen av kommunens mer offentliga platser, föreslår förvaltningen att den modell som innebär att en procentdel utöver uppskattad entreprenadkostnad avsätts för byggnadsanknuten konst per byggprojekt, ska ersättas av en modell där en avsatt summa samlas i en pott ur vilken det kan avropas medel till konstverk som kan placeras på olika platser i hela kommunen.

Förvaltningens utgångspunkt för förslaget är att konsten ska få större synlighet i den samtida staden Lund. En viktig konsekvens är att den offentliga konsten blir tillgänglig för fler lundabor, samt tydligare bidrar till att bygga stadens identitet.

Arbetet med den offentliga konsten ligger under Lunds konsthall, som i konsultation med extern konstexpertis föreslår konstnärer. Förslagen diskuteras och realiseras i nära samarbete med tjänstemän från Serviceförvaltningen och Tekniska nämnden.

FAQ – vanliga frågor och svar

Vad är syftet med förändringen?

Att fler lundabor ska kunna ta del av offentlig konst i sin närhet. Med den nya modellen kan områden där det inte byggs så mycket ändå få del av ny konst. Det öppnar också upp möjligheten att satsa lite extra ibland, något som kan bidra till att sätta Lund på kartan.

Kan nya konstverk uppföras i hela kommunen?

Ja, konsekvensen av ett sådant här upplägg är att konst kan uppföras även på platser där det inte byggs så mycket.

Innebär det att vissa nybyggnationer, exempelvis skolor, riskerar att bli helt utan konst?

Här kan vi istället erbjuda konst från kommunens konstbank. Det öppnar upp för större flexibilitet. 

Kommer detta kosta mer pengar för kommunen?

Nej. Tanken är att det är samma summa som avsätts, 1,5% av uppskattad entreprenörskostnad, men till en gemensam pott istället för till det specifika byggprojektet.

Vad händer om ett konstverk går sönder?

Vänligen rapportera fortsatt till konsthallen om ni ser ett trasigt konstverk: 046-3595295

 

 

 


Faktaansvarig: Lunds konsthall  
Ändrad: 2018-02-02