Ljudguide till offentlig konst i Lund

Lunds konsthall ansvarar för den offentliga konsten i Lund. Det finns en ljudguide till ett tjugotal av de mer synliga konstverken vi har i staden där det framgår vem som är konstnär, titel och vilket år de producerats. Det sägs också något om den innehållsliga biten, vad konstverket står för och varför de kommit till. Lyssna direkt eller ladda ned gratis här under mp3-filer. Du kan också låna en mp3-spelare i receptionen på konsthallen.

Nedan en kartan som visar var konstverken finns placerade i Lund.  

Karta som visar var konstverk finns i Lund 


Faktaansvarig: Lunds konsthall  
Ändrad: 2018-02-07