Lunds kommuns konstsamling

Jens Henricson, Panorama, 2014. Placerad på Kulturskolan i Lund.


Konsthallen köper in och förvaltar Lunds kommuns konstsamling som finns utplacerad på kommunens olika förvaltningar och institutioner. Inköpen görs av konsthallschefen tillsammans med en grupp politiker. Alla inköpta verk registreras.