Urval offentlig konst

Camilla Løw, Klang, Gruppboendet Utsättaregränden 1 på Norra Fäladen i Lund, 2017

Längs med Klosterängsvägen, precis där cykelvägen som skär genom hela Norra Fäladen mynnar ut, står nu tre stora, mycket påtagliga verk av den norska konstnären Camilla Løw. De tre skulpturerna, en sorts geometriska träd, är placerade på gräsmattan utanför ett särskilt boende. Det är här Norra Fäladens bebyggelse upphör, bara ett hundratal meter från motorvägen. Tre karga skulpturer i en karg omgivning.