Historik

”Jag har försökt klara en miljö, försökt klara en rumsram åt föremål samt underlätta lampbyte.”
Klas Anselm, arkitekt

Förhistoria

Lunds konsthall är resultatet av en donation från Gamla Sparbanken, nuvarande Sparbanken Finn, till Lunds stad. 1953 beslöt stadsfullmäktige att motta gåvan och inbjöd sex arkitekter till en tävling om den nya konsthallens utformning. 1954 bestämde prisnämnden enhälligt att Klas Anshelms förslag skulle utföras.

Arkitektur

Klas Anshelm (1914–1980) var en välkänd och ofta anlitad arkitekt i Lund. Konsthallen med sin slutna tegelfasad blev ett av Sveriges förnämsta utställningsrum, med dramatiskt och samtidigt återhållet formspråk anpassat till såväl samtidskonsten som den medeltida arkitekturen i Lund.

Renoveringar

Konsthallens arkitektoniska originaluttryck är idag inte helt intakt, men den har undsluppit mer genomgripande ombyggnad. 1997 renoverades byggnaden dock med stöd av Sparbanken Finn. 2004 genomgick konsthallen ytterligare en lättare renovering, i syfte att så långt möjligt återställa ursprungsskicket.

Program

Den 1 september 1957 invigdes Lunds konsthall med utställningen Svensk nutidskonst. Under 50 år har konsthallen drivit en ambitiös och uppmärksammad utställningsverksamhet med både svensk och internationell konst.
Utställningen Lunds konsthall 50 år (31mars – 20 maj 2007) innehöll ett urval av konstnärskap och konstverk som visats i konsthallen under åren.
I samband med utställningen utgavs boken Lund Konsthall 50 Years. Exhibition Posters som dokumenterar alla konsthallens utställningar. Den finns att köpa i konsthallens reception (800 sidor, fyrfärg, hård pärm, pris 380:-) eller kan beställas från konsthallen.

Chefer

1957–1966 Eje Högestätt
1967–1968 Folke Edwards
1969–1990 Marianne Nanne-Bråhammar
1990–2003 Cecilia Nelson
2003– Åsa Nacking

 


Faktaansvarig: Lunds konsthall  
Ändrad: 2014-01-22