Utredning Lunds konsthall 2016

RAPPORT 16:05 – AUGUSTI 2016

Lunds konsthall som mötesplats – Utredning på uppdrag av Lunds kultur- och fritidsnämnd

Joakim Sternö
Tobias Nielsén
Adam Lundberg

http://volanteresearch.com/wp-content/uploads/2016/09/Volante_Lundskonsthall_20160831.pdf


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-12-14