Pedagogik

Målsättning

Det pedagogiska arbetet vid Lunds konsthall är en integrerad del av verksamheten och planeras samtidigt med utställningsprogrammet. Konsthallen arbetar för att besökarna skall känna sig välkomna, vara engagerade och bli nyfikna. Vi vänder oss till den intresserade allmänheten, och arbetar medvetet för att locka nya besökargrupper och skapa vår framtida publik.

Förmedling

Våra konsthallsvärdar erbjuder besökarna personlig vägledning. Information om pågående utställningar finns alltid tillgänglig i form av ett gratis informationshäfte. För ytterligare fördjupning erbjuds kompletterande litteratur om de utställande konstnärerna. I vissa fall producerar konsthallen också mer omfattande kataloger. Vi erbjuder ett gratis elektroniskt nyhetsbrev som kan beställas från vår hemsida.

Lunds konsthall Play

Under 2020 lanseras Lunds konsthall Play på Youtube. Här kommer du att kunna ta del av intervjufilmer med konstnärer och kuratorer, dokumentationer av performance, artist talks och mycket mer.

Evenemang

På torsdagskvällarna anordnas föredrag, samtal och diskussioner för att belysa aktuella teman och frågeställningar. Dessa evenemang annonseras separat.

Visningar för allmänheten

Varje torsdag och söndag kl 15 hålls gratis visningar för allmänheten. Tisdag-fredag kl 12.15-12.30 erbjuds en kort lunchvisning. Övriga gruppvisningar kan beställas mot avgift.

Syntolkad visning

Besökare i grupp kan beställa tid för syntolkad visning.

Teckentolkad visning

Besökare i grupp kan beställa tid för teckentolkad visning.

Barnverksamhet

Alla dagar under öppettid erbjuds barn att möta konsten genom eget skapande. Under utställningsbesöket tillhandahåller konsthallen en spännande bilduppgift kopplad till den aktuella utställningen. Det går också att anmäla sig som grupp för att få handledning och visning av en konstpedagog med erfarenhet av att prata konst med barn.

 

Visningar för skolor

Barn- och ungdomsgrupper från skolor och förskolor i Lunds kommun erbjuds kostnadsfria visningar av alla utställningar. Detta erbjudande gäller även vissa vuxenstuderande i Lunds kommun. Vi riktar oss till dessa kategorier med särskilda utskick, där vi informerar om utställningar och annan programverksamhet och erbjuder specialvisningar för pedagoger inför varje ny utställningsperiod. Dessutom erbjuder vi visningar mot avgift för grupper från andra kommuner.
Konsthallens pedagog samarbetar gärna med skolan i projektform i anslutning till utställningarna. De pedagoger som önskar egna utskick via e-post kan anmäla sin adress.

Kulturgaranti 2020

Under utställningen med Sammy Baloji bjuds samtliga elever i årskurs 8, Lunds kommun, in till Lunds konsthall. Initiativet är en del av Kulturgarantin, som innebär att alla elever i ett antal utvalda årskurser garanteras en kulturupplevelse via skolan varje år.

För information och bokning av visningar kontakta:
Paula Ludusan Gibe, kurator förmedling
Tel 046-359 5294
visning.lundskonsthall@lund.se 


Faktaansvarig: Lunds konsthall  
Ändrad: 2019-11-22