DIKTAFON

DIKTAFON – Ett möte med dikt och diktare
Lördag 11 maj kl 15

Välkommen till ett fjärde möte kring dikt och diktare. Författaren och litteraturforskaren Niklas Schiöler och skådespelaren Harald Leander läser och samtalar kring dikter, tillsammans med inbjudna gäster och i dialog med publiken.

Ett arrangemang i samarbete med Litteraturhus Lund. Fri entré! 

 

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-09-26