Diktafon


Lunds konsthall lördagen den 30 november kl 15

Välkommen till ett sjätte möte kring dikt och diktare. Författaren och litteraturforskaren Niklas Schiöler och skådespelaren Harald Leander läser och samtalar kring dikter på temat "Förryckta dikter", tillsammans med inbjudna gäster och i dialog med publiken.

Ett arrangemang av Litteraturhus Lund i samarbete med Lunds konsthall. Fri entré.

 

 

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2019-10-15