KULTURGARANTI – KONST FÖR ÅK 8
SAMMY BALOJI OCH MUSEIFÖREMÅLS ROLL I VÅR HISTORIA

Lunds konsthall 15 februari–24 maj 2020

Sammy Baloji, född 1978 i Kongo-Kinshasa och bosatt i Bryssel, är en internationellt uppmärksammad konstnär som bl.a. utforskar etnografiskt förtryck, arkitektur och urbanism. Han har examen i litteratur och humanvetenskap och började teckna efter studierna. Senare specialiserade han sig på videokonst och fotografi men arbetar också i andra konstnärliga tekniker.

För Lunds konsthall kommer Sammy Baloji att undersöka utvalda museiföremål och deras historia, både den som örmedlas och den som glömts bort eller av andra anledningar inte berättas.

Årets kulturgaranti omfattar visning av utställningen och en workshop kring olika föremåls roll i historieskrivningen.
Vilka hamnar utanför? Går det att samla på samtiden? Och vem bestämmer?

Inbjudan och information om bokning skickas till rektorer och kulturombud  i december 2019.

För mer information: paula.ludusangibe@lund.se