Exil och minne i chilensk film


Fragmentos de un diario inacabado / Fragments of an unfinished newspaper
(Angelina Vázquez, Finland/Chile, 1983)

Lunds konsthall, lördag 2 februari kl 15
Exil och minne i chilensk film
Föredrag av José Miguel Palacios, doktor i konst- och filmvetenskap vid Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile

Efter militärkuppen 1973 tvingades de flesta chilenska filmskapare i exil. Till bland annat Canada, Frankrike, Finland, Tyskland (Öst och Väst), Moçambique, Sverige och Venezuela. Här producerade de mer än tvåhundra fiktiva och dokumentära filmer. Även om den chilenska exilfilmen aldrig var en samlad rörelse, så intresserade sig många av filmskaparna för exilen som tema, eller frågor som rörde chilensk historia och politik. Palacios föreläsning överblickar detta heterogena och radikala material, och kartlägger de olika strategier filmskapare använt för att minnas och tolka det förflutna, såväl som de metoder som använts för att föreställa sig nya politiska vägar in i framtiden. Särskild uppmärksamhet ägnas frågan om återvändandet till hemlandet, både hur temat beskrivs i exilfilmerna och hur filmerna nu påbörjat sitt ”återvändande” till hemländernas nationella arkiv och museer –­ en ny process som öppnar upp frågor om relationen mellan exil och minne i dagens Chile.

Föredraget är en del av Palacios forskningsprojekt "Imagen, archivo, memoria: los retornos del cine chileno del exilio".

José Miguel Palacios är postdoktor vid konstavdelningen vid Universidad Alberto Hurtado i Santiago, Chile. Hans essäer har har publicerats i Jump Cut, La Fuga, Iberoamericana: América Latina-España-Portugal och i samlingarna Cinematic Homecomings: Exile and Return i Transnational Cinema (2015) och New Documentaries in Latin America (2014). Palacios har en doktorsgrad i filmstudier från New York Universitet.

Föredraget görs som en del av utställningen Att minnas det som är. Chiles närhistoria i film och konst, Lunds konsthall 26 januari – 24 mars 2019. Föredraget kommer att hållas på engelska.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2019-01-29