Carlos Garaicoa

Carlos Garaicoa 

…una realidad sin bordes
como jardines de lo eterno…

…en gränslös verklighet
som evighetens trädgårdar…

Lunds konsthall och Skissernas Museum
4 oktober 2019 – 2 februari 2020

I sitt konstnärskap utforskar Carlos Garaicoa (född i Havanna 1967)  hur staden och dess arkitektur speglar och påverkar samhället. Han är idag bosatt i Madrid, men återvänder ständigt till sin hemstad Havanna på Kuba där han fortfarande är verksam och har en ateljé.

Havannas oavslutade och övergivna byggnadsprojekt och de förlorade drömmar de representerar är en startpunkt för hans reflektioner kring alla utopiers misslyckande. I Havanna samexisterar förfallna historiska byggnader från kolonialismen och det tidiga 1900-talet med den kubanska revolutionens många avstannade projekt. Efter Berlinmurens fall 1989 isolerades Kuba och landet drabbades av en allvarlig ekonomisk kris som omöjliggjorde de flesta byggarbeten.

För Garaicoa blev de urbana ruinerna en symbol för regimens motgångar och den revolutionära utopins död. Bortom den kubanska kontexten åskådliggör hans konstnärskap den mörka sidan av alla utopier och utgör en kritik av modernismen och 1900-talets ideologiska samhällsprojekt.

Garaicoas första konstnärliga projekt bestod av anonyma interventioner i staden som kommenterade och ifrågasatte dess förändring. Efterhand övergick han till att använda fotografi och teckning och snart också skulptur, video och arkitektur i en ännu pågående undersökning av staden som politiskt och ekonomiskt landskap.

Liksom för de yrkesmänniskor som formar våra offentliga rum är skissande och modellbyggande centralt för Garaicoas konstnärliga process. Carlos Garaicoas konst påminner om vilken betydelse vår omgivning, arkitekturen och stadsplaneringen har för vår uppfattning av vilka vi är och hur andra ser på oss.

Utställningen består av två delar och är ett samarbete mellan Lunds konsthall och  Skissernas Museum , där den andra delen av utställningen visas. Detta är den första större presentationen av Carlos Garaicoas konstnärskap i Sverige.

Stafettvisning 
Fredag 27 december kl 15 & 
Söndag 2 februari kl 15

Stafettvisning – 2 x visning av Carlos Garaicoas utställning på Lunds konsthall och Skissernas Museum.
För dig som vill få en helhetsbild av Garaicoas konstnärskap gör vi två specialvisningar som börjar på Lunds konsthall och fortsätter, efter en gemensam promenad, på Skissernas Museum.
Ungefärligt program:
15.00-15.35 Introduktion till utställningen + visning på Konsthallen, max 40 min.
15.35-15.50 Gemensam promenad
15.50-16.20 Visning på Skissernas Museum, max 30 min.
Efter visningen bjuds det på kaffe och kaka i Birgit Rausings sal.

Ladda ner utställningskatalogen här