Sandra Mujinga, ILYNL (It´s Like You Never Left), 2016

Alltings mått. Om det (o)mänskliga
29 juni – 22 september 2019

Pressvisning fredag 28 juni kl 12
Vernissage fredag 28 juni kl 18-20

Utställningen samlar fyra konstnärer, alla med stark anknytning till den svenska och den regionala konstscenen, som ställer frågor om kropp, politik och subjektivitet: Ulrika Gomm, Hanni Kamaly, Santiago Mostyn och Sandra Mujinga.  

En gängse antropocentrisk världs- och självbild kritiseras av Sandra Mujinga i vars konst människokroppen utvidgas och samspelar med teknik, mode och digitala media. Både Hanni Kamaly och Santiago Mostyn anspelar i skulpturer, videoverk och installationer på repressiva, ofta rasistiska, strukturer som begränsar människors handlingsutrymme och därigenom utesluter individer och grupper från mänsklig gemenskap. Ulrika Gomm relaterar till utställningens tema i två installationer som tar sin utgångspunkt såväl i den svenska regeringens syn på kropp och individ genom hundra år, som i föreställningar om demokrati i dagens auktoritära Kina.

Utställningstiteln hänvisar till den grekiska filosofen och retorikern Protagoras (500-talet f.Kr) välkända formulering för en antropocentrisk världs- och självbild. Protagoras myntade, enligt Platon, termen ”Homo Mensura”, som betyder ungefär ”Alltings mått är människan”. Uttalandet har tolkats som att all förståelse av världen utgår från en (mänsklig) betraktare. En kontroversiell utsaga som diskuteras i utställningen.