Kommande utställningar


Sandra Mujinga, ILYNL (It´s Like You Never Left), 2016

29 juni – 22 september 2019
Alltings mått. Om det (o)mänskliga


Utställningen samlar fyra konstnärer, alla med stark anknytning till den svenska och den regionala konstscenen, som ställer frågor om kropp, politik och subjektivitet: Ulrika Gomm, Hanni Kamaly, Santiago Mostyn och Sandra Mujinga.  

En gängse antropocentrisk världs- och självbild kritiseras av Sandra Mujinga i vars konst människokroppen utvidgas och samspelar med teknik, mode och digitala media. Både Hanni Kamaly och Santiago Mostyn anspelar i skulpturer, videoverk och installationer på repressiva, ofta rasistiska, strukturer som begränsar människors handlingsutrymme och därigenom utesluter individer och grupper från mänsklig gemenskap. Ulrika Gomm relaterar till utställningens tema i två installationer som tar sin utgångspunkt såväl i den svenska regeringens syn på kropp och individ genom hundra år, som i föreställningar om demokrati i dagens auktoritära Kina.

Utställningstiteln hänvisar till den grekiska filosofen och retorikern Protagoras (500-talet f.Kr) välkända formulering för en antropocentrisk världs- och självbild. Protagoras myntade, enligt Platon, termen ”Homo Mensura”, som betyder ungefär ”Alltings mått är människan”. Uttalandet har tolkats som att all förståelse av världen utgår från en (mänsklig) betraktare. En kontroversiell utsaga som diskuteras i utställningen.

 

 


Carlos Garaicoa, Partitura, 2017

5 oktober 2019 – 12 januari 2020
Carlos Garaicoa

Konstnären

Carlos Garaicoa, född i Havanna, Kuba 1967, använder en mängd olika uttryck och material för att reflektera över och kommentera arkitekturens och den urbana miljöns sociala, politiska och ekonomiska aspekter. Tidigt i karriären, under åttiotalet, använde han huvudsakligen fotografi för att dokumentera och kritisera det förfall och den vanvård som drabbade hemstaden. Under nittiotalet började han arbeta med film, skulptur, performance och installation. Han fortsatte också att utveckla sitt konstnärliga arbete utanför Kuba, fortfarande med ett fokus på arkitektur och stadsplaneringsfrågor, och med ett specifikt intresse för modernistisk utopisk arkitektur och hur misslyckade ideologier uttryckts i denna. Under denna period etablerade sig Garaicoa på den internationella konstscen där han varit aktiv allt sedan dess. Idag bor han i Spanien, men har kvar sin nära kontakt med Kuba, där han har sin ateljé och är en del av den lokala kulturella scenen.

De senaste åren har han haft separatutställningar på bland annat Fondazione Merz, Torino (2017); MAAT, Lissabon (2017); Azkuna Zentroa, Bilbao (2017); Museum Villa Stuck, München (2016); Nasjonalmuseet, Oslo (2015); Fundación Botín, Santander (2014); NC-Arte och FLORA ars + natura, Bogotá (2014); Kunsthaus Baselland Muttenz, Basel (2012); Kunstverein Braunschweig, Brunswick, Tyskland (2012); Contemporary Art Museum, Institute for Research in Art, Tampa (2007); H.F. Johnson Museum of Art, Cornell University, Ithaca, New York (2011) och Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA), Amsterdam (2010).

Utställningen

Lund genomgår för närvarande en ombyggnadsfas av stora mått. Det ger oss möjlighet och anledning att diskutera omvandlingens syfte och inverkan på Lunds nuvarande och framtida invånare. Carlos Garaicoa har bjudits in för att reflektera kring förhållandet mellan det offentliga samtalet om staden och hur den faktiskt upplevs av invånare och besökare. Lunds konsthall har beställt ett nytt konstverk, som kommer att visas tillsammans med andra arbeten som producerats under olika perioder av Garaicoas karriär. Projektet är ett samarbete mellan Lunds konsthall och Skissernas Museum, och kommer att ta formen av två individuella, kompletterande utställningar som fokuserar på olika aspekter av Garaicoas praktik.