Kommande utställningar


Byggnader i Villa San Luis-kvartereren, Santiago 1972. Foto Miguel Lawner.
I utställningen som en del av Leonardo Portus installation Villa San Luis, 2018.

26 januari – 24 mars
Att minnas det som är
Film och konst med Chiles nära historia i fokus

Amalia Alvarez, Cecilia Barriga, Sebastián Calfuqueo, Cristobal Cea, Claudia Del Fierro, Giorgio Giusti, Patricio Guzmán, Voluspa Jarpa, Miguel Littín, Marilu Mallet, Leonardo Portus, Claudio Sapiain, Enrique Ramirez, Raúl Ruiz, Constanza Alacrón Tennen, Ivo Vidal

Utställningen visar samtidskonst som på olika sätt tematiserar det tidiga 1970-talets turbulenta år i Chile jämte en rad filmer från filmskapare som verkade inom ramen för den så kallade Nuevo Cine Chileno-rörelsen.
 

6 april – 16 juni
Nina Roos