Kommande utställningar


Sandra Mujinga, ILYNL (It´s Like You Never Left), 2018

29 juni – 22 september 2019
Alltings mått. Om det (o)mänskliga

Utställningen samlar fyra konstnärer, alla med stark anknytning till den svenska och den regionala konstscenen, som ställer frågor om kropp, politik och subjektivitet: Ulrika Gomm, Hanni Kamaly, Santiago Mostyn och Sandra Mujinga.  

Titeln hänvisar till Protagoras välkända påminnelse om hur antropocentrisk vår världs- och självbild är. Denna idé problematiseras på olika sätt i de utställda verken. 

Hos Sandra Mujinga sker det genom att människokroppen utvidgas och samspelar med teknik, mode och digitala media. Både Hanni Kamaly och Santiago Mostyn anspelar i skulpturer, videoverk och installationer på repressiva strategier som begränsar människors handlingsutrymme och därigenom utesluter individer och grupper från mänsklig gemenskap. Ulrika Gomm relaterar till utställningens tema i två installationer som tar sin utgångspunkt såväl i den svenska regeringens syn på kropp och individ genom hundra år som i föreställningar om demokrati i dagens auktoritära Kina. 

 


Carlos Garaicoa, Partitura, 2017

5 oktober 2019  – 12 januari 2020
Carlos Garaicoa

Konstnären

Carlos Garaico, född i Havanna, Kuba 1967, använder en mängd olika uttryck och material för att reflektera och kommentera ekonomiska, sociala och politiska innebörder som återfinns i arkitektur och stadslandskap. Tidigt i karriären, under åttiotalet, använde han huvudsakligen fotografi för att dokumentera och kritisera rådande förfall och vanvård i hans hemstad. Under nittiotalet utökade han sin praktik med film, skulptur, performance och installation, samt att han förde sitt konstnärliga arbete ut ur Kuba. Fokus på arkitektur och urbanism fanns kvar, men under den här perioden är det mer specifikt modernistisk utopisk arkitektur och mer allmänt misslyckade ideologier uttryckt i arkitektur som kommenteras. Under denna tid etablerade Garaicoa sig på den internationella konstscen där han varit aktiv allt sedan dess. Idag bor Carlos Garaicoa i Spanien, men håller fortfarande nära kontakt med Kuba, där han har en ateljé och är en del av den lokala kulturella scenen.

De senaste åren har han haft separatutställningar på Fondazione Merz, Torino (2017); MAAT, Lissabon (2017); Azkuna Zentroa, Bilbao (2017); Museum Villa Stuck, München (2016); Nasjonalmuseet, Oslo (2015); Fundación Botín, Santander (2014); NC-Arte och FLORA ars + natura, Bogotá (2014); Kunsthaus Baselland Muttenz, Basel (2012); Kunstverein Braunschweig, Brunswick, Tyskland (2012); Contemporary Art Museum, Institute for Research in Art, Tampa (2007); H.F. Johnson Museum of Art, Cornell University, Ithaca, New York (2011); Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA), Amsterdam (2010) med flera.

Utställningen

Lund genomgår för närvarande en ombyggnadsfas av stora mått. Det ger oss möjlighet och anledning till att diskutera motivation, syfte och innebörd, samt den inverkan dessa förändringar kan ha på Lunds nuvarande och framtida invånare. Carlos Garaicoa har bjudits in till Lund för att reflektera kring förhållandet mellan det offentliga samtalet om Lund och hur staden faktiskt upplevs av invånare och besökare. Lunds konsthall har beställt ett nytt konstverk, som kommer att visas tillsammans med andra arbeten som producerats under olika perioder av karriären. Utställningen är ett samarbete mellan Lunds konsthall och Skissernas Museum, och det kommer vissas två individuella, kompletterande utställningar som fokuserar på specifika aspekter av Garaicoas praktik.