Kommande utställningar

6 april – 16 juni 2019
Nina Roos. Betrakta det återhållnas vikt

I första hand nya, men också äldre verk i form av målningar och teckningar, samlas nu i en av många efterlängtad separatutställning av Nina Roos (Finland, 1956). Vi får också se måleri integrerade i paviljong- och väggstrukturer, installationer som bjuder in besökaren att få en annan, mer fysisk, upplevelse av verken. 

Konstnärens uttryck känns igen i den förhållandevis återhållna färgskalan och det lätta, samlade anslaget. Ofta urskiljs ett motiv i en icke-föreställande yta: en detalj, en antydan. Måleriet är, visar det sig, inte bara ett språk utan också världen som detta språk gestaltar och förmedlar. Med de nya målningarna i utställningen spinner konstnären vidare på och förtätar teman och tankar, som uppstår och utvecklas i måleriet men som inte förblir interna, mediespecifika, utan ger sig ut i det arkitektoniska, sociala och mentala rummet.   


Sandra Mujinga, ILYNL (It´s Like You Never Left), 2018

28 juni – 22 september 2019

Ulrika Gomm
Hanni Kamaly
Santiago Mostyn
Sandra Mujinga

5 oktober 2019  – 12 januari 2020
Carlos Garaicoa
Samarbete med Skissernas Museum