Arkivprojektet

28 maj - 21 augusti 2005

En workshop av Dolores Zinny och Juan Maidagan

Under en två veckors workshop med en grupp studenter på Konsthögskolan i Malmö engagerade vi oss i att diskutera och ge form åt en möjlig modell till ett specifikt arkiv för Lunds konsthall. "Möjlig modell", därför att man kan tänka sig att återskapa den deduktiva arkitektur/anda som formar varje grupp av begrepp som inryms inom följande ram: "det aldrig helt genomförda friläggandet av arkiven".

Varje konstnär som ställer ut i konsthallen blir ombedd att bidra med föremål, böcker, trycksaker, cd-skivor osv. Avsikten med workshopen var att utforma modeller och skisser för arkivet i syfte att utveckla begreppet genom frågor om avsikt, funktion och form. Några av frågorna som uppkom var: Är syftet med arkivet att skapa fullständighet? Eller erbjuder det snarare en oordnad samling element som avsiktligt lyfts ur sitt sammanhang och placerats in i denna nya kombination? Är denna samling ett logiskt svar och avslutning på varje utställning? Eller är den snarare en utgångspunkt för besökaren som skapar mening genom sina egna associationer? Här visas förslagen gjorda av studenterna som deltog.

Deltagande studenter: Panagiotis Balomenos, Rebecka Hallbert, Maria Jönsson, Jose Luis Martinat, Mathias Kristersson