Utställningar 2016

 • Konstnärsgjorda böcker

  12 jan 2017

  Konstnärsgjorda böcker

  Lunds konsthall 1 oktober – 27 november 2016

  Lunds konsthall har glädjen att presentera två nya utställningar. I konsthallens nedre gallerier visas skulpturer av Staffan Nihlén, en utställning som efterfrågats av många besökare. På övre plan visas konstnärsgjorda böcker från närområdet med omnejd.

  Vi visar ett hundratal konstnärer, varav en handfull bidragit med helt nyproducerade verk. Utställningen omfattar även ett historiskt material som sträcker sig tillbaka till efterkrigstiden då man på allvar började betrakta boken som en konstnärlig uttrycksform. Kurator är Thomas Millroth.

  Utställningarna sammanfaller med att svensk tryck- och yttrandefrihet firar 250 år. Med anledning av detta vill vi också passa på att uppmärksamma vårt lilla bokrum med litteratur som refererar till konsthallens utställningar.

  Deltagande konstnärer i utställningen om konstnärsgjorda böcker är: Patrik Aarnivaara, Mette Aarre, Lene Adler Petersen, Bengt Adlers, Leontine Arvidsson, Mats B, Kristina Bengtsson, Vilhelm Bjerke-Petersen, Robin Blom, Håkan Blomkvist, Marie Bonfils, Bo Cavefors förlag (Bo Cavefors), Annelise Bock, Nadja Bournonville, Nina Canell, Inger Christensen, Andrea Creutz, Kajsa Dahlberg, Sven Dalsgård, Nanna Debois Buhl, Guillermo Deissler, Drakabygget (Jørgen Nash m.fl.), Axel Ebbe, Gerhild Ebel, Ed. Sellem (Jean Sellem), Ditte Ejlerskov, Celie Eklund, Lars Embäck, Elke Erb, Leif Eriksson, Linnéa Eriksson, Karolina Erlingsson, Fabrik (Sara Gunn, Jenny Rosengren), Maria Finn, Johan Furåker, Förlaget Gestus, Meng & Hald, Sara Gunn, Owe Gustafsson, Karin Hald, Christel Hanson, Maj Hasager, Helhesten Forlag, Jens Henricson, Hour Editions, CO Hultén, Hyena (Celie Eklund, Ella Tillema, Emma Tryti, Robin Blom), Anna Högberg, Image Förlag (CO Hultén), Gabriella Ioannides, Peter Johansson, Sven-Åke Johansson, Asger Jorn, Helena Jureén, Kalejdoskop (Nordgren), Per Kirkeby, Mathias Kristersson, Tom Krøjer, Kvinder på Værtshus, Eric Lennarth, Axel Lieber, EvaMarie Lindahl, Jeannette Lindstedt, Jonas Liveröd, Bertil Lundberg, Annika Lundgren, Angus MacInnes, Carl Magnus, Martin Bryder, Lena Mattsson, John Melin, Cecilie Meng, Harry Moberg, Sirous Namazi, Jørgen Nash, Annelie Nilsson, Anna Nordquist Andersson, Thord Norman, Officin (Louise Hold Sidenius), Vera Ohlsson, Papi (Woodpecker Projects), Carl Henning Pedersen, Gert Petersson, Gunnel Pettersson, Pist Protta (Jesper Fabricius), Lea Porsager, Publikation () (Annelie Nilsson, Susann Rönnertz), Marie Raffn, Leo Reis, Torsten Ridell, Cia Rinne, Jenny Rosengren, Susann Rönnertz, Katya Sander, Marika Seidler, Vassil Simittchiev, Wolfgang Smy, Hardy Strid, Trine Struwe Hansen, Lisa Strömbeck, David Svensson, Johan Svensson, Lasse Söderberg, Magnus Thierfelder, Ida Thunström, Ella Tillema, Ulf Trotzig, Emma Tryti, Fredrik Værslev, Sara Wallgren, Uwe Warnke, Robin Watkins, Wedgepress & Cheese (Leif Eriksson), Lars Vilks, Mette Winckelman, Gro Vive (Richard Winther), Ruth Wolf Rehfeldt, Woodpecker Projects (Ditte Ejlerskov, Jens Henricson, Jerker Knape), Richard Årlin, Anders Österlin

  Läs mer i utställningskatalogen Konstnärsgjorda böcker

  Gå till artikel
 • Staffan Nihlén

  21 sep 2016

  Staffan_Nihlen

  Staffan Nihlén. Skulptur

  Lunds konsthall 1 oktober – 27 november 2016
   
  Lunds konsthall har glädjen att presentera två nya utställningar. I konsthallens nedre gallerier visas skulpturer av Staffan Nihlén, en utställning som efterfrågats av många besökare. På övre plan visas konstnärsgjorda böcker från närområdet med omnejd.

  Nihléns stenskulpturer har både ett genomarbetat och omedelbart uttryck. Det är som om stenformerna ruvar på dolda historier, historier som konstnären lockar fram ur massan. Nihlén berättar själv hur han slutade att utgå från färdiga stenblock för att istället hitta stenar direkt från naturen. I dessa oregelbundna former söker Nihlén ett naturens eget tilltal. “Det är inte alltid självklart vad som redan finns i stenen och vad jag själv frambringat ur dess inre”, säger han och bekräftar en öppen arbetsprocess, där konstnärligt uttryck och naturens egna lagringar möts i det färdiga konstverket. På liknande sätt är det med de tidigare trä- och metallskulpturerna som återvinner lämningar från industrisamhället.

  Denna utställning inriktar sig främst på Nihléns skulpturer och omfattar både nya och äldre verk. I en separat konstnärsgjord bok, som är framtagen med anledning av parallellutställningen, framhålls dessutom konstnärens mångåriga arbete med texter och teckningar.  

  Läs mer i utställningskatalogen Staffan Nihlén. Skulptur

  Gå till artikel
 • SUPERFLEX

  10 maj 2016

   

  Superflex

  SUPERFLEX: Superfake/The Parley
  28 maj – 18 september 2016


  SUPERFLEX’ utställning ”Superfake/The Parley”, särskilt producerad för Lunds konsthall, har sin upprinnelse i en presentation som gjordes tidigare i år för Arizona State University Art Museum i Tempe, Arizona, USA. Denna byggde på upptäckten att ett av museets centrala verk, målningen Pioneer and the Indian (1903) av den berömda amerikanske konstnären Frederic Remington, var en förfalskning, och på de omfattande konstpolitiska och ekonomiska följderna av detta avslöjande.

  Målningen återger en försoningsscen inför ett möte mellan två män till häst, som här får representera ursprungsbefolkningen och de nyanlända. Det är en bild av ett mytomspunnet och fiktionaliserat Vilda Västern, ett historiskt motiv som kopierats och reproducerats i det oändliga. För en nutida betraktare framträder ändå de problematiska undertonerna: det gamla väst som ständigt framryckande territorialmakt. Remingtons skildringar av ”indianer och cowboys” är så välkända och så spridda att de bidragit till att forma uppfattningen av den amerikanska västern i hela världen.

  Utställningen i Lunds konsthall spinner vidare på målningens specifika öde att ha degraderats till förfalskad kopia och hur den välkända historiebild som återges kan överföras till ett svenskt sammanhang. Vi svenskar utvandrade i stora skaror till Förenta Staterna för hundra år sedan, men vilket är vårt förhållande till amerikansk kultur idag? Vilken problematik finns kring detta? Vilka folkvandringar upplever vi idag? Hur ser vi på frågor om nationell tillhörighet och identitet? Hur definierar vi äkthet och värde?

  Sådana komplexa frågor kring identitet, proveniens och autenticitet avhandlas insiktsfullt med både värme och djup av SUPERFLEX, och som alltid med deras alldeles särskilda humor. SUPERFLEX består av Jakob Fenger, Rasmus Nielsen och Bjørnstjerne Christiansen. Gruppen bildades 1993 i Köpenhamn och har sedan dess fått stor internationell uppmärksamhet. Den arbetar konsekvent med frågor om ekonomi, demokratiska principer och självorganisering. Ambitionen är främst att synliggöra ekonomisk obalans, men även att peka på olika lösningar som kan hjälpa till att råda bot detta. Exempelvis har SUPERFLEX tagit fram alternativa produktionsmetoder för energiframställning i form av biogassystem som förverkligats i ett flertal länder runt om i världen.

  Separatutställningar i urval: ”It Is Permitted to Permit”, Museum of Tomorrow, Rio De Janeiro (2016); Mori Museum, Tokyo (2014); ”The Corrupt Show and Speculative Machine”, Jumex Art Museum, Mexico City (2013); ”Modern Times, Forever”, 1301PE, Los Angeles (2012); ”Free Sol LeWitt”, Van Abbemuseum, Eindhoven, Nederländerna (2010); ”Black Box: SUPERFLEX”, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Washington DC (2010);”Social Pudding” (med Rirkrit Tiravanija), GFZK, Leipzig, Tyskland (2007; ”Guarana Power”, REDCAT Gallery, Los Angeles (2004). Bland biennaler kan nämnas Shanghaibiennalen, Kina (2010); Gwangjubiennalen, Korea (2006); Istanbulbiennalen, Turkiet (2005); ”Utopia Station”, Venedigbiennalen, Italien (2003); São Paulobiennalen, Brasilien (1998). Bland förverkligade offentliga konstverk kan nämnas Oil Fountain (2012), Haugesund, Norge; Superkilen (2011), Köpenhamn; Contract: 2000 Watt Society (2010), Zürich; Power Toilets/UN (2010), Heerhugowaard, Nederländerna.
   
  För närvarande arbetar SUPERFLEX på ett offentligt verk till Tunaskolan/Östervångsskolan i Lund som kommer att stå färdigt 2017.

  Läs mer i utställningskatalogen SUPERFLEX Superfake/The Parley

   

  Gå till artikel
 • Vårt arbete

  13 jan 2016  Lunds konsthall 23 januari – 8 maj 2016

  Vårt arbete

  Maja Bajević, Berwick Street Film Collective, KP Brehmer, Revital Cohen & Tuur Van Balen, Jeuno Kim, Michala Paludan, Esther Shalev-Gerz, Mladen Stilinović, Oliver Walker

  Vi är mycket glada över att kunna presentera Vårt arbete, en utställning som undersöker hur arbetet ordnar vår tillvaro och definierar våra karaktärer. Idag bestämmer lönearbetet inte bara den arbetade tiden – det moderna arbetet skapar roller och levnadssätt som griper långt in i det som kan kallas fritid, värderingar och liv. Utställningen anknyter till hur arbetet reglerar tillvaron på detta sätt men också till hur arbete används som politiskt redskap.

  Genom titeln Vårt arbete anspelar utställningen på konsthallens historia. 1978 producerades en grupputställning med samma titel; den gången låg tonvikten på den arbetande kroppen och arbetet skildrades framför allt från en svensk horisont. Vårt arbete år 2016 skildrar två perspektiv: ett med utgångspunkt i samtiden och ett med utgångspunkt i sjuttiotalet. Utställningen rör sig mellan det kalla krigets tudelade synsätt och dagens globaliserade utblick, mellan kvinnorörelsens pionjärkamp och en nutida feministisk medvetenhet.

  Det finns en lång tradition inom konsten av att både återge och påverka arbetet. Denna utställning sammanför nio sinsemellan olika konstnärer som alla har egna perspektiv på arbete. Några av konstverken är pågående projekt som tillkommit innan utställningen och som kommer att få en fortsättning efter dess slut.

  Lunds konsthall vill först och främst framföra ett varmt tack till konstnärerna för deras fantastiskt fina arbeten och vårt utmärkta samarbete. Stort tack också till alla de långivare och gallerier som så generöst bidragit till utställningen, däribland Sebastian Brehmer vid KP Brehmer Sammlung und Nachlass i Berlin, Galerie Peter Kilchmann i Zurich, Rene Block i Berlin, Galerie nächst St. Stephan i Wien och Hasselbladstiftelsen i Göteborg. Tack också till Arbetarrörelsens arkiv i Malmö, Lunds stadsarkiv och Malmö stadsarkiv. Särskilt tack till Inter Arts Center i Malmö.

  Maja Bajević, född 1967 i Sarajevo, f.d. Jugoslavien, verksam i Paris, Berlin och Sarajevo. Berwick Street Film Collective, 1970-78 i London, bestod av Marc Karlin 1943-1999 och James Scott, född 1941 och filmen Nightcleaners är ett samarbete med Mary Kelly, född 1941 och Humphry Trevelyan, född 1944;  KP Brehmer, född 1938 i Berlin och avliden 1997 i Hamburg; Revital Cohen, född 1981 i Jerusalem och Tuur Van Balen, född 1981 i Leuven; Jeuno Kim, född 1976 i Seoul, verksam i Berlin och Malmö; Michala Paludan, född 1983 i Köpenhamn; Esther Shalev-Gerz, född 1948 i Vilnius, verksam i Paris; Mladen Stilinović, född 1947 i Belgrad, verksam i Zagreb; Oliver Walker, född 1980 i Liverpool 1980, verksam i Berlin.

  Läs mer i utställningskatalogen Vårt arbete

   

  kulturgarantin

  Lunds konsthall  3 – 8 maj 2016

  Min röst är också viktig


  Under våren 2016 har 26 klasser och 618 elever deltagit i workshops på Lunds konsthall. Utställningen är ett resultat av elevernas tankar och funderingar kring framtiden, jobb och oro. Workshopen är en del av kulturgarantins program för årskurs åtta i Lunds kommun i samarbete med Lunds konsthall. Workshopen utvecklades tillsammans med Altitude Meetings. Utgångspunkten är utställningen Vårt arbete. Eleverna har fått möjligheten att genom konsten utveckla tankar kring samtiden och en beredskap för framtidens arbetsmöjligheter.
  Syftet med workshopen har varit att öppna upp möjligheten för ungdomarna att göra sina röster hörda och få ut sina åsikter till politiker i Lunds kommun som kan påverka deras framtid.
  Se resultatet i filmen och utställningen Min röst är också viktig.

  Klicka på länken för att se filmen: https://vimeo.com/165135908

   

   

   

   

   

   

  Gå till artikel

Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-05-10