• Britta Marakatt-Labba

  02 nov 2018

  Britta Marakatt-Labba: Historia i stygn
  17 november 2018 – 13 januari 2019


  Britta Marakatt-Labba, född 1951 i Idivuoma, är en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer. Vi är mycket stolta över att kunna visa hennes första större retrospektiv söder om de samiska områdena.

  Många besökare vid documenta 14 i Aten och Kassel förra året imponerades och berördes av hennes 24 meter långa
  Historjá (Historia). Vår utställning innefattar en reproduktion av och skisser till detta verk, som vanligtvis hänger i Universitetet i Tromsø och kan kallas en samtida historiemålning (fastän den är broderad och fastän den utgår från muntlig tradition snarare än nedskriven kunskap). Marakatt-Labbas storslagna fris pendlar mellan det verifierbara och det mytiska. Inte minst påminner den oss om att hennes eget folks historia länge har hållits osynlig.

  Även andra verk i utställningen återger viktiga händelser i dåtid, nutid och framtid.
  Garjját (Kråkorna, 1983) gestaltar protesterna mot utbyggnaden av Altaälven i Finnmark i början av åttiotalet. Johtin (Flytten, 2016) kartlägger hur gruvdriften framtvingat en flytt av hela Kirunas stadskärna, som i sig själv symboliserar den koloniala resursutvinningen. Máilmmiviidosaš liegganeapmi (Global uppvärmning, 2009) förutspår vad som kan hända med Sápmi om årsmedeltemperaturen stiger med bara någon grad.

  Hos Marakatt-Labba är det inte bara tematiken och seendet som anknyter till den samiska verkligheten utan också det textila uttrycket: broderiet, applikationen. Hennes bildberättelser har många beröringspunkter med det som på nordsamiska kallas
  duodji (konsthantverk, formgivning ). De är, med andra ord, politiska i olika dimensioner. De ifrågasätter och utvidgar konstbegreppet. De återupprättar nästan utplånade minnen, kritiserar förhållanden i samtiden och varnar för möjliga, oönskade framtider.

  Ett varmt tack till Britta Marakatt-Labba för hennes engagemang i utställningen och till alla långivarna, såväl offentliga samlingar som privatpersoner, på ömse sidor om den svensk-norska gränsen.

  En mindre version av denna utställning kommer att visas i Kohta, Helsingfors, och Västerbottens museum, Umeå.

  Ladda ner utställningskatalogen här

   

   

   

   

   

   

  Gå till artikel
 • Fantomberättelser. Ledmotiv från det postsovjetiska Asien

  30 aug 2018

  Fantomberättelser. Ledmotiv från det postsovjetiska Asien
  Lunds konsthall 8 september – 4 november 2018

  Att välja rätt färdväg för att undvika samhällelig och ekologisk kollaps är angeläget överallt, inte minst i de centralasiatiska ”stan-länderna” som framträdde på den politiska kartan efter Sovjetunionens sönderfall.

  Den ryska och sovjetiska koloniseringen medförde en modernitet som kanske kan kallas ”västlig”, men det postsovjetiska Asien verkar ofta trängt mellan ett icke-västligt förflutet (präglat av turkfolkens nomadiska kultur, men också av Islam) och en icke-västlig framtid (ett alltmer självsäkert Kina).

  Utställningen domineras av fotografi och video och utforskar modernitetens ännu pågående kris i regionen: en grundläggande osäkerhet om huruvida de förändringar man upplever är av godo eller av ondo.

  En strategi är att insistera på att göra det dunkla synligt: antingen metaforiskt som i Jelena och Viktor Vorobjovs (Kazakstan) läsningar av visuella mönster i vardagen, eller bokstavligen som i Alexander Ugajs (Kazakstan) ”fördunklingar” baserade på platsspecifika pinnhålsfotograferingar.

  En annan strategi är att lyda impulser som i sin uppenbara dumhet blir tydliga bilder av osäkerhet i samhället. Ulan Djzaparov (Kirgizistan) gör det i sina performanceverk. Ytterligare en strategi är att iscensätta audiovisuella utflykter till ett förflutet som kanske återspeglar en framtid, som i Saodat Ismailovas (Uzbekistan) film om den utdöda Turan-tigern.

  Geopolitk och konstnärliga strategier i all ära; utställningens verkligaledmotiv är den svårfångade men avgörande betydelse som konsten har för vår förståelse av världen i all dess dunkelhet och klarhet.

  Kuratorer för utställningen: Anders Kreuger och Julija Sorokina

  Ladda ner utställningskatalogen här

  Gå till artikel
 • Omnejd

  21 maj 2018

  Gert Aspelin, Lena Bergendahl, Ingela Ihrman, Anna Ling, Åsa Maria Kraft, Mariana Manner, Ursula Nistrup, Filippa Pettersson, Amalie Smith
  2 juni – 26 augusti 2018

  Denna utställning presenterar nio konstnärer som alla är aktiva i området kring Lunds konsthall. Titeln Omnejd anspelar på regionen kring Lund men utgör också ett försök att betrakta människans omgivningar som minst lika viktiga som henne själv.

  Det ligger nära till hands för den nutida människan att se sig själv som avskild från andra arter, från andra organiska och oorganiska material. Humanism och upplysning har bidragit till att skapa en syn på världen med människan i centrum. Inom nutida konst, filosofi och vetenskap uppfattas emellertid människan ofta som en mindre del av ett större sammanhang. Den skapande människan skrivs tydligare in i biosfären som helhet.

  Omnejd låter sina olika delar förenas med varandra i vridna, flätade perspektiv. Utställningen kopplar upp sig mot algoritmer, blommande kaktusar, framtida bin, fossiler, döende teknologi, stenars akustik, sand, atomklyvning och återvinning.

  De deltagande konstnärerna har alla olika bakgrund och uttryckssätt. De tillhör olika generationer och har valt olika vägar i livet. Något som förenar dem är att de alla tycks väl rotade i utställningens intresse för mylla, sand, sediment (och längre ned bergarter, fossila avlagringar) som ger både energi och global uppvärmning.

  Kurator: Emil Nilsson

  Performance: "Nattens drottning" av Ingela Ihrman
  Levande organismer i havet, på land eller i blomkrukor: inget är främmande för Ingela Ihrman. Hon har under senare år skapat skulpturala dräkter som lånar form och uttryck från växter och djur. Dessa aktiveras vid speciella tillfällen genom hennes agerande.

  Som en blinkning till hur växthus, plantager och botaniska trädgårdar marknadsför ”spektakulära” blomningar har Ihrman skapat en serie konstgjorda blomningar, utförda av henne själv iklädd skulpturala dräkter. I denna utställning kommer Nattens drottning (2018) att blomma ut under vernissagekvällen, för att sedan, i vissnad form, ställas ut som skulptur.

  Kaktusarten Nattens drottning (Selenicereus grandiflorus) var tidigare vanligt förekommande som krukväxt i Sverige. Dess knoppar slår ut sent på kvällen och bommar bara för en natt. Sedan vissnar de när nästa dag gryr. Under blomningen sprider kaktusen en doft som påminner om apelsinblomma eller vanilj.

  Ingela Ihrman, född 1985 i Kalmar, verksam i Malmö. Utbildad vid Konstfack i Stockholm 2007–12.

  Ladda ner utställningskatalogen här

   
  Konstnärssamtal under utställningen 

   

   

  Gå till artikel
 • Lunds konsthall Ute 2018

  17 apr 2018


  Joaquín Aras, The Order of Things, 2013, digital video, 2’36”.

  Lunds konsthall Ute – Videokonst från Argentina:
  Joaquin Aras, Mercedes Azpilicueta, Eugenia Calvo, Fabio Kacero, Nicolas Mastracchio, Juane Odriozola

  Lunds konsthall / Lunds centrum 20 juni – 16 september 2018 

  De utvalda konstnärerna ställer ut i Sverige för första gången. Deras verk ger oss en inblick i vad som händer på dagens argentinska konstscen.  

  Utställningen är sammanställd av Debora Voges och Alejandra Aguado. Alejandra Aguado (Buenos Aires, 1976) är kurator baserad i Buenos Aires, Argentina. Hon var med och grundade och är en av direktörerna för Móvil, en oberoende ideell organisation med särskilt fokus på experimentell verksamhet, inriktad på att kunna erbjuda unga argentinska konstnärer deras första soloprojekt. 

  Tack till Lunds domkyrka, Lunds universitet, Lexis pappershandel, Stadshallen, Framtidens Lund och Stadsbiblioteket. Projektet har realiserats med stöd av IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. 

  Konstnärer, verk, platser

  1. Juane Odriozola, Mental Tour, 2017, digital video, 7’8”. Mårtenstorget 3 (återvinningsstationen vid restaurang VED)   

  2. Fabio Kacero, Earlater, 2010, digital video, 6’4”. Kontor för Framtidens Lund, Skomakaregatan 4 (främre fönstret)

  3. Joaquín Aras, Tears Fall in Slow Motion, 2016, digital video, 26’22”. Domkyrkoforum, Kyrkogatan 4 (byggnadens baksida, fönstret mot Café Ariman)

  4. Fabio Kacero, Totloop, 2003, film, 3’40”, Lunds universitet, Palaestra et Odeum, Paradisgatan 4 (fönster mot Lundagård)

  5. Eugenia Calvo, The Domain of the World, 2014, digital video, 15’. Universitetshuset, Paradisgatan 2 (sidoingången)

  6. Mercedes Azpilicueta, Dear Sister, 2011, digital video, 8’23”. Stadsbiblioteket, Sankt Petri kyrkogata 6 (fackboksavdelningen)

  7. Joaquín Aras, The Order of Things, 2013, digital video, 2’36”. Stadsbiblioteket, Sankt Petri kyrkogata 6 (konsthistorieavdelningen)

  8. Nicolas Mastracchio, The Voice of Things, 2017, digital video, 4’1”. Lexis Papper, Stora Gråbrödersgatan 13 (sidofönstret)

  9. Mercedes Azpilicueta, La Facultad, 2017, diptyk, digital video, 25’3”. Stadshallen, Stortorget 9 (främre fönstret mot Stortorget)

  10. Eugenia Calvo, The March of the functions, 2015–16, Lunds konsthall, Mårtenstorget 3 (konstrummet)

  Ladda ner hela programmet här

   


  Still från Tomás Magliones Blinder, digital video, 2'50", 2013

  Föredrag av den argentinska kuratorn Alejandra Aguado
  Ekonomier/ekologier inom konst. Kreativitet vs resurser i modern argentinsk konst
  Lunds konsthall torsdagen den 3 maj kl 18

  Alejandra Aguado kommer att presentera och diskutera arbeten av samtida argentinska konstnärer, som i sitt utövande fokuserar på de spänningsförhållanden, möjligheter och begränsningar som de möter till vardags och i den kreativa processen. Hon menar att deras arbeten leder till en reflektion över konst som en form av förlust med ett inneboende behov av att skapa, som i deras fall ofta vänder frustration till viljestyrka.

  Alejandra Aguado (Buenos Aires, 1976) är kurator baserad i Buenos Aires, Argentina. Hon var med och grundade och är en av direktörerna för Móvil, en oberoende ideell organisation med särskilt fokus på experimentell verksamhet, inriktad på att kunna erbjuda unga argentinska konstnärer deras första soloprojekt. Hon har i samarbete med Debora Voges från Lunds konsthall kurerat årets program för Lunds konsthall Ute, som kommer att visa videoverk av ännu inte etablerade argentinska konstnärer. Lunds konsthall Ute är ett återkommande program för tillfälliga offentliga konstprojekt i Lunds centrum.

  Vi börjar kvällen med förfriskningar kl 18 följt av en kort introduktion av kurator Debora Voges från Lunds konsthall. Föredraget kommer att vara ca 30 minuter och hålls på engelska. Efteråt kommer et att finnas tid för frågor. Det är fri entré till evenemanget.

  Alejandra Aguados besök har möjliggjorts med stöd av IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

   

   

   

   

  Gå till artikel
 • Qiu Zhijie

  05 feb 2018

   

  17 februari – 20 maj 2018
  Qiu Zhijie. Resor utan ankomst


  Lunds konsthall är glada att kunna visa Resor utan ankomst, den första mer genomgripande översikten av Qiu Zhijies konstnärskap, en av de mest betydelsefulla konstnärerna i Kina i sin generation. 

  Bredden i Qiu Zhijies konstverk – varierande i uttryck och omfattande olika världsliga och geografiska områden – vittnar om en mångkunnig person, vars konstnärliga arbete är en integrerad del av hur han lever sitt liv. Med konceptet Total Art, vill han visa hur konsten kan vara en verkande faktor i att förlika sig med globaliseringen i Kina och över hela världen.

  Qiu Zhijie har upplevt de snabba förändringar som det kinesiska samhället genomgått under de senaste decennierna, som en följd av den ekonomiska och kulturella globaliseringen. Genom att utgå från äldre bildtraditioner, kalligrafi och andra hantverk, och föra in dem i nutiden är han ett utmärkt exempel på konstnären som översättare. Hans vidsynta idéer och engagemang – som konstnär, lärare och politisk aktivist – blir till starka, resoluta och djupsinniga skildringar av vår tid.

  Denna retrospektiv är som en resa genom konstnärens filosofiska och konstnärliga universum, samtidigt som det är en mer förtrolig undersökning av hans person och hans övertygelser. 

  Utställningen vill lyfta fram det arbete som Qiu Zhijie utvecklat under de senaste tre decennierna genom att framhålla det som förloras i ett globalt sammanhang och förklara hur det kulturellt unika så småningom kan bli kulturellt allmängiltigt.

  Qiu Zhijie är född 1969 i Fujian-provinsen, Folkrepubliken Kina och bosatt i Peking och i Hangzhou. Där delar han sin tid mellan konstnärlig produktion, kuratoriska projekt och akademiska roller som professor och dekan i experimentalskolan (CAFA) och professor vid Konstakademin i Hangzhou. I egenskap av kurator och arkivarie av sitt eget konstnärskap har Qiu Zhijie i ett nära samarbete med kuratorerna utformat presentationen av utställningen.

  Utställningen har producerats i samarbete med Van Abbemuseum i Eindhoven och Centre d'Art Contemporain i Genève. Kuratorer är Charles Esche, Annie Fletcher och Davide Quadrio.

   

   Ladda ner utställningskatalogen här

   

   

   

  Gå till artikel