Omnejd

Gert Aspelin, Lena Bergendahl, Ingela Ihrman, Anna Ling, Åsa Maria Kraft, Mariana Manner, Ursula Nistrup, Filippa Pettersson, Amalie Smith
2 juni – 26 augusti 2018

Denna utställning presenterar nio konstnärer som alla är aktiva i området kring Lunds konsthall. Titeln Omnejd anspelar på regionen kring Lund men utgör också ett försök att betrakta människans omgivningar som minst lika viktiga som henne själv.

Det ligger nära till hands för den nutida människan att se sig själv som avskild från andra arter, från andra organiska och oorganiska material. Humanism och upplysning har bidragit till att skapa en syn på världen med människan i centrum. Inom nutida konst, filosofi och vetenskap uppfattas emellertid människan ofta som en mindre del av ett större sammanhang. Den skapande människan skrivs tydligare in i biosfären som helhet.

Omnejd låter sina olika delar förenas med varandra i vridna, flätade perspektiv. Utställningen kopplar upp sig mot algoritmer, blommande kaktusar, framtida bin, fossiler, döende teknologi, stenars akustik, sand, atomklyvning och återvinning.

De deltagande konstnärerna har alla olika bakgrund och uttryckssätt. De tillhör olika generationer och har valt olika vägar i livet. Något som förenar dem är att de alla tycks väl rotade i utställningens intresse för mylla, sand, sediment (och längre ned bergarter, fossila avlagringar) som ger både energi och global uppvärmning.

Kurator: Emil Nilsson

Performance: "Nattens drottning" av Ingela Ihrman
Levande organismer i havet, på land eller i blomkrukor: inget är främmande för Ingela Ihrman. Hon har under senare år skapat skulpturala dräkter som lånar form och uttryck från växter och djur. Dessa aktiveras vid speciella tillfällen genom hennes agerande.

Som en blinkning till hur växthus, plantager och botaniska trädgårdar marknadsför ”spektakulära” blomningar har Ihrman skapat en serie konstgjorda blomningar, utförda av henne själv iklädd skulpturala dräkter. I denna utställning kommer Nattens drottning (2018) att blomma ut under vernissagekvällen, för att sedan, i vissnad form, ställas ut som skulptur.

Kaktusarten Nattens drottning (Selenicereus grandiflorus) var tidigare vanligt förekommande som krukväxt i Sverige. Dess knoppar slår ut sent på kvällen och bommar bara för en natt. Sedan vissnar de när nästa dag gryr. Under blomningen sprider kaktusen en doft som påminner om apelsinblomma eller vanilj.

Ingela Ihrman, född 1985 i Kalmar, verksam i Malmö. Utbildad vid Konstfack i Stockholm 2007–12.

Ladda ner utställningskatalogen här

 
Konstnärssamtal under utställningen