Aktiviteter

Vår verksamhet ska vara tillgänglig både för både nya och återkommande besökare. Detta sker genom förmedling och pedagogik, som vägledande trycksaker, offentliga visningar, filmade intervjuer med konstnärer och olika former av offentliga samtal.