Kulturgaranti

Kulturgarantin innebär att alla elever i ett antal utvalda årskurser garanteras en kulturupplevelse via skolan varje år.

Lunds konsthall - en del av Lunds kommun