Arbetets monument av Alexandra Pirici

Levande offentligt minnesmärke i rörelse

Alexandra Pirici, Monument to Work
Arbetets monument

av Alexandra Pirici

Levande offentligt minnesmärke i rörelse
Regi: Tyra Wigg

Lördagen den 22 augusti kl. 15–17 på Stortorget
Söndagen den 23 augusti kl. 15–17 på Domkyrkoplatsen

Det sammanlagda antalet åskådare som kan samlas kring verket är enligt gällande regler högst 35. Verket är pågående och rörelserna upprepas, så man kan komma och gå under hela framförandet. Personal från Lunds konsthall kommer att finnas på plats för att instruera och hjälpa publiken under evenemanget. Vi påminner alla om att hålla säkerhetsavstånd till varandra.

Arbetets monument

Den rumänska konstnären och koreografen Alexandra Pirici (född 1982 i Bukarest) är bosatt och verksam i Bukarest. Hennes konstnärskap spänner över flera discipliner men återkopplar alltid till dans och performance som ett sätt att utforska historia, politik och maktförhållanden i samhället genom rörelser och kroppspåk. Hennes komplexa och fysiskt krävande storskaliga performanceverk kan äga rum antingen i konstinstitutioner eller i offentliga rum, där de ställer besökare och förbipasserande inför såväl det bekanta som det oväntade.

I samband med utställningen Performance/Documentation/Presentation uppför Lunds konsthall Piricis Arbetets monument i Lund under veckoslutet 22–23 augusti 2020. Arbetets monument är en levande offentlig skulptur förvärvad 2015 av Statens konstråd till dess samling. Den bygger på rörelser som utförts av fabriksarbetare från sjuttiotalet fram till idag och problematiserar på så sätt människokroppens betydelse för övergången från det industriella till det postindustriella samhället.

Pirici beskriver verket som ett minnesmärke i rörelse, en offentlig skulptur som inte behöver vara fixerad eller oföränderlig men som lever och framhärdar i upprepningen. Den är ett slags offentlig ritual till minne av rörelser, utförda av mänskliga kroppar på fabriksgolvet men nu i stort sett försvunna på grund av automatiseringen. Genom att sakta ned rörelserna, genom att abstrahera, förvränga och skilja dem från deras tidigare funktioner, vill Pirici renodla det estetiska i att utföra och betrakta dem.

Verket har skapats på grundval av en serie intervjuer som Pirici gemomförde med svenska industriarbetare ur olika generationer. Det kollektiva skulpturala verket, som konstnären själv kallar det, uppfördes första gången i Stockholm och Göteborg 2015 och 2016, och detta blir första gången det återuppförs sedan dess.

Dansare:

Matilda Bjärum, Sanna Blennow, Khamlane Halsackda, Tora Hed, Adrian Kautsky, Pietro La Loggia, Nidia Martínez Barbieri, Rani Nair, Rumiko Otsuka, Jossette Reilly, Ingrid Rosborg

I samarbete med Stenkrossen, med stöd av Statens konstråd.