Bokrelease

Bokrelease: Anna Ling. Spåren emellan
Lunds konsthall torsdagen den 1 juni kl 18

I samband med Anna Lings stora separatutställning på Lunds konsthall släpps nu boken Spåren emellan på Kalejdoskop Förlag. Det är den första stora presentationen av Lings långa och uppmärksammade konstnärskap. Ling tog examen från Konsthögskolan i Malmö 2003 och har sedan dess med regelbundenhet visats på landets konstinstitutioner och gallerier. Hennes utställning på Lunds konsthall är hennes största separatutställning hittills och är en helomfattande presentation som samlar verk från de senaste tjugo åren. Samma omfång går att finna i den vackra publikationen Spåren emellan, som finns till försäljning under kvällen.

Klockan 18 håller Isac Nordgren Jonasson, konstskribent och representant för Kalejdoskop Förlag, ett samtal med Anna Ling om hennes konstnärskap och om hur hon hittar inspiration i sin uppväxts minnen och platser.

Anna Ling är född 1971 i Göteborg och sedan många år bosatt i Malmö. I sina verk kartlägger hon miljöer i det egna närområdet och ställer frågor som intresserar henne av både personliga och politiska skäl. De tidiga verken visar ofta människans och arkitekturens förhållande till naturen medan de senare handlar mer om vår påverkan på jordens klimat och havsmiljöer.

Ling gör framförallt detaljerade teckningar i tusch men har också gjort skulpturala objekt och målningar i flytande tusch. Ling representeras av Elastic Gallery och har visats på bland andra Göteborgs konsthall, Nordiska akvarellmuseet, Marabouparken, Galleri Arnstedt, Ystads konstmuseum och Moderna Museet Malmö. Hon har även deltagit i internationella utställningar i länder som Slovenien, Tyskland, Lettland, Danmark och USA. Anna Ling har gjort en rad offentliga utsmyckningar i bland andra Stockholm, Kristianstad och Helsingborg.

Evenemanget är ett samarbete med Kalejdoskop Förlag.

Bokomslag Anna Ling. Spåren emellan
Anna Ling. Spåren emellan. Foto: Sune Nordgren