EvaMarie Lindahl

Lecture Performance, Lunds konsthall torsdag 20 augusti kl 14:00 och kl 18:00.

EvaMarie Lindahl är verksam som bildkonstnär och är baserad i Malmö. Hennes researchbaserade konstprojekt befinner sig i skärningspunkten mellan kritiska djurstudier, bildkonst och aktivism. Lindahl har utvecklat en konstpraktik som omfattar storskaliga blyertsteckningar så väl som textbaserade performanceverk. I sina projekt ifrågasätter Lindahl ständigt skrivningen av konsthistoria från en antropocentrisk och patriarkal position genom att korrigera, skriva om och föreställa sig nya (konst)historier. På senare tid har detta utvecklats till en konstpraktik som kan kallas konsthistorieaktivism. I hennes pågående arbete ifrågasätter hon dikotomin människa-djur samt diskuterar människors vana att förtrycka andra djur genom att använda dem som resurs och material i konstproduktion.

Sedan 2015 är Lindahl doktorand på deltid vid The Centre for Human Animal Studies vid Edge Hill University utanför Liverpool, där hon forskar inom konstnärlig praktik och kritiska djurstudier. Genom sitt forskningsprojekt Re-Framing the Non Human Animal in Art Production skapar hon storskaliga blyertsteckningar, och använder sig av antropomorfism och empati som verktyg för att föreställa sig nya läsningar och historier, av klassiska oljemålningar i vilka icke-mänskliga djur förekommer.

Lindahl representeras av Stene Projects och 2008 tog hon sin master i konst vid Malmö konsthögskola. Hennes verk har ställts ut och framförts vid flera institutioner så som danska Statens museum för konst, Bonniers Konsthall, Ystads konstmuseum, Malmö konsthall, Uppsala konstmuseum, Biskopshuset i Lund, Stene Projects Gallery, Galleri Ping Pong, Kvinnohistoriskt museum och Malmö Museer. Hon har tilldelats projekts- och arbetsstipendium från Konstnärsnämnden och finns representerad i flera privata och allmänna samlingar. Sedan 2015 är Lindahl med i arbetsgruppen för UNICORN artists in solidarity. Lindahl är frekvent anlitad som lärare vid flera universitet och konstskolor samt paneler kopplade till hennes intresseområden.

Texen är hämtad från EvaMarie Lindahls hemsida:  http://www.evamarielindahl.com/contact-cv/