Motstånd inom museifaunan – en guidad tur och performance av EvaMarie Lindahl.

Torsdagen den 20 augusti 2020, kl 14 och 18. Varaktighet: 30 min. Observera att det är begränsat antal platser och att föredraget kommer att hållas på engelska.

Mendel Levin Nathanson’s Elder Daughters, Bella and Hanna, 1820, by C.W Eckersberg (1783-1853)
Resistance within the Museum Fauna
är en kombination av föredrag och performance, skriven och framförd av konstnären EvaMarie Lindahl. Hon tar publiken med sig på en guidad tur i en virtuell värld och stannar till på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn och på Nationalmuseum i Stockholm. Under resans gång görs deltagarna uppmärksamma på ett ansenligt antal djur, återgivna på målningar som hänger på dessa konstinstitutioners väggar och tillhör dess samlingar.

Lindahls performance belyser de drömmar och föreställningar som ligger bakom porträtterandet av icke-mänskliga individer, av djur. Med avstamp i en relativt outforskad region av konsthistorien använder hon en mindre antropocentrisk och mer empatisk metod för att leva sig in i vad detta förhållande mellan porträttmålaren och porträttet – den avbildande människan och det avbildade djuret – kan betyda. Deltagarna i detta performance-föredrag erbjuds en ny och fördjupad upplevelse av målningarna och motivvalet.

Hur är det att vara en del av konsthistorien och dess produktionssystem för förtryck och våld? Vad händer om vi medvetet avstår från en symbolisk lösning av varelser som en gång varit levande och istället erkänner deras handlingskraft, det behov av kontroll över handlingar och deras konsekvenser som så tydligt återspeglas i museets fauna?

EvaMarie Lindahl (f. 1976) bor i Malmö. I hennes forskningsbaserade konst förenas kritiska djurstudier, bildkonst och aktivism. Lindahl arbetar med storskaliga blyertsritningar och textbaserade performanceverk som utmanar konsthistoriens antropocentriska och patriarkala utgångsläge genom att korrigera, skriva om och uppfinna nya berättelser. Metoden kan kallas konsthistorisk aktivism. I sitt pågående arbete ifrågasätter Lindahl motsättningen mellan människa och djur och diskuterar människans vana att förtrycka andra djur genom att använda dem som resurs och material för konstproduktion.

Paula Ludusan Gibe, kurator förmedling