Föreläsningar våren 2023

Konstföreningen Auras programserie

Auras programserie, som arrangeras i samverkan med Lunds konsthall, sätter under våren 2023 fokus på konstnärlig praktik där djur på olika sätt representeras, används eller synliggörs i konstproduktion. Programserien består av tre föreläsningar och är framtagen av Konstföreningen Auras programgrupp, som består av konstnärerna Marit Lindberg och Henrik Lund Jörgensen.

Torsdag 23 mars kl 18
EvaMarie Lindahl

Föreläser om sin konstpraktik i anslutning till sin pågående utställning The Tyrant and the muse på Krognoshuset i Lund.

EvaMarie Lindahl (född 1976, Viken) PhD, är verksam som bildkonstnär och är baserad i Sverige. Hennes researchbaserade konstprojekt befinner sig i skärningspunkten mellan kritiska djurstudier, bildkonst och aktivism. Lindahl har utvecklat en konstpraktik som omfattar storskaliga blyertsteckningar så väl som textbaserade performanceverk. I sina projekt ifrågasätter Lindahl ständigt skrivningen av konsthistoria från en antropocentrisk och patriarkal position genom att korrigera, skriva om och föreställa sig nya (konst)historier. På senare tid har detta utvecklats till en konstpraktik som kan kallas konsthistorieaktivism. I hennes pågående arbete ifrågasätter hon dikotomin människa-djur samt diskuterar människors vana att förtrycka andra djur genom att använda dem som resurs och material i konstproduktion.

Torsdag 30 mars kl 18
Amelie Björck

Föreläser om forskning där representationen av icke-mänskliga varelser och djur inom konsten och kulturen undersöks.

Amelie Björck är kulturskribent och lektor i litteraturvetenskap och drama på Södertörns högskola. Hennes forskning har på senare tid varit inriktad på djur-människa-studier samt ekokritiska perspektiv. I sin föreläsning berättar hon vad ett djur-människa-perspektiv kan innebära i humanistisk forskning och i relation till konst. Utgångspunkten är hennes bok Zooësis. Om lantbruksdjurens tid och liv (2019) som ställer grundläggande frågor av typen: Vad betyder tidens dimension för vår relation till djur, i livet och i konst och litteratur? Vilka möjligheter har konstnären att förhålla sig respektfullt till djur i sitt skapande – och vilka är fallgroparna?

Torsdag 20 april kl 18
Lisa Strömbäck

Föreläsning om arbeten med och om husdjur, där både ömhet och hierarkier mellan människa och djur synliggörs.

Lisa Strömbeck utbildade sig vid Kunstakademiet i Köpenhamn där hon också bor och arbetar. Hon är verksam med utställningar, uppdrag och egeninitierade projekt i Danmark, Sverige och internationellt. Strömbeck är konstnär med bas inom fotografi, videofilm och installation. Hennes konst startar i något hon upplever i sin nära omgivning. Förhållandet mellan människa och andra djur har varit ett genomgående tema i hennes arbete sedan 90-talet. Hon iscensätter och synliggör ofta hierarkier, främst mellan människa och andra djur, men också inom flockar med herrelösa hundar. I fotoserien In Bed, som utkom som bok förra året, är det dock ömsesidig kärlek, kroppars närhet och vila, som beskrivs i bilder tagna hos vänner som sover med sina husdjur.

Fri entré.

Hjälpte informationen på denna sida dig?