Konsthelg Lund 2023

AKTUELL UTSTÄLLNING
Ways of Unseeing

Öppet lördag 14 oktober kl 12-22. Guidad visning av utställningen kl 13 & kl 19.

Öppet söndag 15 oktober kl 12-17. Guidad visning av utställningen kl 15. Visningen hålls på engelska.

Läs mer om utställningen här

SJÄLVGÅENDE VERKSTAD FÖR BARN & UNGA
Utforska bildens betydelse med kollage

Läs mer om den självgående verkstaden här

POP-UP: LANDSCAPE AMNESIA
Annelie Nilsson ” Landscape amnesia”, installation (video, objekt)

Mårtenstorget 3 • Bänken längs med Konsthallens fasad

Publiken välkomnas att slå sig ned och värma sig i installationen Landscape amnesia som söker upprätta en historisk resonans genom rörliga bilder och uppvärmda objekt vilka formats efter forna tiders kartor. Med Landscape amnesia menas en gradvis minnesförlust av närlandskapets förändring. Stora delar av Lunds centrum utgör en sammanhängande fornlämning med djupa kulturlager och just vid konsthallen fanns en stadsgård där spår av odlingar hittats. Kartobjektens innanmäte består av korn, den vanligaste födan för djur och människor under tusentals år. De är sydda av kläder vars färgsättning påminner om äldre kartors beskrivning av åker, äng och vattendrag.

OBS! Landscape amnesia visas enbart lördag 14/10 kl. 17:00–22:00

Läs mer här: https://annelienilsson.net/

Ladda ner hela programmet här

Hjälpte informationen på denna sida dig?