Sommarlund 2024

Guidade visningar

Sommarlund 2024 – Lunds konsthall

Konstvisning: Visning av offentlig konst / Public Art Guided Tours

Välkommen att följa med på visning av offentlig konst i Lund som leds av Lunds konsthalls kunniga guider. Visningarna är en timme. Samling utanför Lunds konsthall.

Welcome to join us on a tour of public art in Lund led by Lunds konsthall's experts. The guided tours are one hour long. We gather outside Lunds konsthall.

Datum

  • Onsdag 19 juni kl 14.00 Svenska
  • Tisdag 25 juni kl 17.15 Svenska
  • Tisdag 2 juli kl 17.15 Engelska
  • Tisdag 9 juli kl 14.00 Engelska
  • Torsdag 18 juli 14.00 Svenska
  • Onsdag 24 juli 17.15 Engelska

Konstvisning: Tillfälliga konstprojekt i Lund / Art tour: Temporary art projects in Lund

Välkommen att följa med på en visning av ett antal tillfälliga offentliga konstverk i stadens centrum. Guide är projektledare för urban konst, Lunds konsthall. Visningen är en timme. Samling utanför Lunds konsthall.

Welcome to join us for a tour of several temporary public artworks in the city centre. The tour guide is the project manager for urban art at Lunds konsthall. Tours are one hour long. We gather outside Lunds konsthall.

  • Torsdagen 4 juli kl. 14.00 Svenska

Konstvisning: Stafettvisning Lunds konsthall och Skissernas Museum / Art tour: Relay tour Lunds konsthall and Skissernas Museum

Välkommen att följa med på en stafettvisning mellan Lunds konsthall och Skissernas Museums sommarutställningar. Visningarna leds av kunniga guider på respektive institutioner. De är ca 40 min långa var och avslutas med mingel och fika på Skissernas Museum. Samling på Lunds konsthall.

Welcome to join us for a relay tour between Lunds konsthall and Skissernas Museum's summer exhibitions. The guided tours are led by knowledgeable guides at each institution and are about 40 minutes. The tour ends with mingling and coffee at Skissernas Museum. We meet at Lunds konsthall.

  • Fredag den 2 augusti, kl. 13-15 Svenska
  • Onsdag den 7 augusti, kl. 13-15 Svenska

Hjälpte informationen på denna sida dig?