Anna Ling

Väktare, Ormen Långe Preschool, Lund, 2008.