Viktor Kopp

Choklad, Landskap med fönster, Landskap med hus 1–3, Gruppboendet Bardisangränden 2, Lund, 2009.