Anders Soidre

Tillval, Gruppboendet Häradsvägen 40, Lund, 2011.