Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

About cookies

We use cookies on lundskonsthall.se

A cookie is a small text file that is stored on your computer. It contains information that is used to improve the website for you as a visitor and for us to be able to analyze the use of the website.

Nödvändiga cookies Necessary cookies
Gör att våra tjänster är säkra och fungerar som de ska. Därför går de inte att inaktivera. Makes our services safe and works as they should. Therefore, they can not be disabled.
NameDescription
sv-cookie-consentSparar cookie samtycke. Stores cookie consent
JSESSIONIDCookien används för att knyta användaren till en session (ditt besök). Sessionen används sedan av Sitevision till en mängd olika saker knutna till användaren. The cookie is used to link the user to a session (your visit). The session is then used by Sitevision for a variety of things related to the user.
SiteVisionLTMThis cookie helps manage load balancing in the underlying server. Den här cookien hjälper till att sköta lastbalansering i bakomliggande server.
Analytiska cookies Analytical cookies
Ger oss information om hur vår webbplats används som gör att vi kan underhålla, driva och förbättra användarupplevelsen. Gives us information about how our website is used that allows us to maintain, operate and improve the user experience.
NameDescription
sv-web-analyticsCookies relaterade till Sitevision Cloud webbanalys. Cookies related to Sitevision Cloud web analytics.
nmstatDenna cookie används för att registrera besökarens användning av webbplatsen. Den används för att samla in statistik om webbplatsanvändning som när besökaren senast besökte webbplatsen. Denna information används sedan för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Denna Siteimprove Analytics-cookie innehåller ett slumpmässigt genererat ID som används för att känna igen webbläsaren när en besökare läser en sida. Cookien innehåller ingen personlig information och används endast för webbanalys. Den används också för att spåra sekvensen av sidor en besökare tittar på under ett besök på webbplatsen. Denna information kan användas för att minska användarens resor och göra det möjligt för besökare att snabbare hitta relevant information. This cookie is used to record the visitor's use of the website. It is used to collect statistics on website usage as when the visitor last visited the website. This information is then used to improve the user experience on the website. This Siteimprove Analytics cookie contains a randomly generated ID which is used to recognize the browser when a visitor reads a page. The cookie does not contain any personal information and is only used for web analysis. It is also used to track the sequence of pages a visitor views during a visit to the site. This information can be used to reduce the user's journeys and enable visitors to find relevant information more quickly.

Manage your cookies

Here you can customize which cookies are used for you on this site. Customizations apply only to the browser you use here. If you visit the site from another browser, you must manage the settings there.

You can read more about how this site handles cookies at Lund Municipality's website (link to google translate)