Mats Andersson

Torna Hällestad 1:3, 5, Torna Hällestadskolan, 2008.

Ett växthus där målningar är uppsatta på glasväggarna.

Curator: Åsa Nacking