Anders Soidre

Tillval, Gruppboendet Häradsvägen 40, Lund, 2011.

En gata som lyses upp med runda gatlyktor på stolpar.

Curator: Åsa Nacking