Karolina Erlingsson

Lysen, Servicehemmet Häradshövdingen, Lund, 2011.

Skymning med gatubelysning framför ett gult tegelhus med en parkeringsplats i förgrunden.

Curators: Anders Kreuger, Åsa Nacking

Lunds konsthall - a part of Lunds kommun