Monika Gora

Bean Land, Vegalyckan School, Lund, 2015.

Upplysta figurer på stolpar. De liknar guldklimpar eller lysande bönor.

Curators: Ulrika Liljenström, Åsa Nacking