A Kassen

Swap, Spyken Secondary School, 2017.

En cirkel i stenläggningen på marken.

Curators: Åsa Nacking, Ulrika Liljenström

Photo: Helene Toresdotter