Camilla Løw

Timbre, Utsättaregränden, Norra Fäladen, Lund, 2017.

Skulpturer i cortenstål framför en gul tegelbyggnad.

Curator: Ulrika Liljenström

Photo: Helene Toresdotter