Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ingrid Furre

DEN, Reveljen Preschool, Södra Sandby, 2016.

Ett barn går på en grönfärgad betongstruktur på en lekplats.

Curator: Ulrika Liljenström
Photo: Olof Nimar

Ett barn klättrar på en grönfärgad betongstruktur på en lekplats.