Ingrid Furre

DEN, Reveljen Preschool, Södra Sandby, 2016.

Ett barn går på en grönfärgad betongstruktur på en lekplats.

Curator: Ulrika Liljenström
Photo: Olof Nimar

Ett barn klättrar på en grönfärgad betongstruktur på en lekplats.