Kristina Matousch and Anders Soidre

PIZZA BOX, Hagalundsskolan, Dalby, 2016.

En trästruktur som liknar både en scen och en öppen pizzabox.

Curator: Åsa Nacking

Photo: Helene Toresdotter