SUPERFLEX at Tunaskolan

Listen to Us, Tuna- and Östervång School, 2018.

Detalj från en bildväv i starka färger med elever som rör sig i en skolmiljö.

Curator: Åsa Nacking, Ulrika Liljenström