Förmedling

Lunds konsthall arbetar för att besökarna skall känna sig välkomna, vara engagerade och bli nyfikna.Lunds konsthall arbetar för att besökarna skall känna sig välkomna, vara engagerade och bli nyfikna. Verksamheten riktar sig till den intresserade allmänheten. Genom förmedling och uppsökande aktiviteter främjas nya besökargrupper att möta samtida konst. Målsättningen för det pedagogiska arbetet är att gynna nytänkande och aktuell forskning samt att vara en integrerad del av verksamheten.

Förmedlingen vid Lunds konsthall skapas genom olika förmedlingsmetoder: visningar, workshops, trycksaker och filmade intervjuer. Lunds konsthalls utställningsvärdar erbjuder besökarna personlig vägledning. Fördjupad kunskap om pågående utställningar tillhandahålls genom de gratis utställningskataloger som publiceras på två språk, svenska och engelska.

Offentliga visningar

Kostnadsfria visningar erbjuds till alla besökare under torsdagar och söndagar klockan 15. Dessa längre visningar varar cirka en timme.

Lunchvisningar hålls tisdagar-fredagar klockan 12.15–12.30.

Bokade visningar

Barn- och ungdomsgrupper inom Lunds kommun erbjuds kostnadsfria visningar. Visningarna anpassas efter målgrupp och varar cirka en timme.

Skolklasser som önskar besöka konsthallen på egen hand erbjuds förmedlingskort med frågor. Dessa kort är pedagogiska verktyg som ger ingångar och öppnar upp perspektiv i mötet med konsten.

Syn- eller teckentolkade visningar erbjuds kostnadsfritt till grupper med syn- eller hörselnedsättning och kan bokas i förväg genom att i god tid kontakta Lunds konsthalls pedagoger.

Workshop

Lunds konsthalls workshops riktar sig till unga mellan 13 och 18 år och utgår från demokratiska förhållnings- och arbetssätt. Dessa tillfällen bygger på att alla deltagare ska få lika stort utrymme och allas kompetenser ska tillvaratas. Utgångspunkt för våra verkstäder är den aktuella utställningen och tanken är at de ska ge förutsättningar för reflektion kring och analys av de teman och frågor som lyfts fram.

Barn mellan 5 och 13 år får möta konsten genom eget skapande genom konsthallens självgående workshop. Lunds konsthall tillhandahåller här bilduppgifter kopplade till den aktuella utställningen. Vid utvalda tillfällen anordnas också konstnärsledda workshops. 

Kulturgaranti

Kulturgaranti är en kommunal satsning och bygger på att alla barn som går i för- och grundskola i Lund ska bli inbjudna att ta del av en professionell kulturupplevelse. Lunds konsthall erbjuder Lunds åttondeklasser workshops som skapas under en utställningsperiod per år.

Lunds konsthall Play

Till varje utställning och projekt genomförs filmade intervjuer med konstnärerna eller kuratorn. Dessa intervjufilmer visas i anslutning till utställningsrummet och fungerar som komplement till konsten. De kommer också att finnas tillgängliga på Youtube, där hela historiken av filmade intervjuer, performances och andra evenemang som under senare år ägt rum på Lunds konsthall.

Evenemang

Torsdagskvällar håller Lunds konsthall öppet länge och i samband med detta anordnas ofta föredrag, samtal och diskussioner för att belysa aktuella teman och frågeställningar som tar fasta i aktuella utställningar.

För bokning av visning och frågor om förmedling, kontakta kurator Paula Ludusan Gibe.