Förmedling

Lunds konsthall arbetar för att besökarna skall känna sig välkomna, vara engagerade och bli nyfikna.Just nu är alla publika evenemang och visningar inställda på grund av rådande pandemi. Istället erbjuder vi ett utökat utbud av digitala visningar och andra evenemang. Besök gärna Lunds konsthall play på denna hemsida eller lyssna på podden Konstkollektivet som tar upp ämnen som berör våra utställningar.

Lunds konsthall riktar sig till den intresserade allmänheten. Konsthallen är välbesökt och många ser utställningarna som fysiska besökare, andra följer programmet via hemsidan och sociala medier. Med hjälp av en kontinuerligt uppdaterad förmedlingsverksamhet och olika typer av uppsökande aktiviteter främjas också nya besökargrupper att möta den samtida konst som visas på konsthallen. Det pedagogiska arbetet är en integrerad del av verksamheten, det vill säga det utgår från utställningarna eller den offentliga konsten, och målsättningen är alltid att gynna förståelse, nytänkande och aktuell forskning.

Förmedlingen vid Lunds konsthall skapas genom olika metoder: visningar, workshops, trycksaker, filmade intervjuer och andra samtal. Lunds konsthalls utställningsvärdar erbjuder besökarna personlig vägledning när ni besöker utställningarna. Fördjupad kunskap om utställningarna tillhandahålls genom de gratis utställningskataloger som publiceras på två språk, svenska och engelska. 

Offentliga visningar

Kostnadsfria visningar erbjuds till alla besökare under torsdagar och söndagar klockan 15. Dessa längre visningar varar cirka en timme.

Lunchvisningar hålls tisdagar-fredagar klockan 12.15–12.30.

Bokade visningar

Barn- och ungdomsgrupper inom Lunds kommun erbjuds kostnadsfria visningar. Visningarna anpassas efter målgrupp och varar cirka en timme.

Skolklasser som önskar besöka konsthallen på egen hand erbjuds förmedlingskort med frågor. Dessa kort är pedagogiska verktyg som ger ingångar och öppnar upp perspektiv i mötet med konsten.

Syn- eller teckentolkade visningar erbjuds kostnadsfritt till grupper med syn- eller hörselnedsättning och kan bokas i förväg genom att i god tid kontakta Lunds konsthalls pedagoger.

Workshop

Lunds konsthalls workshops riktar sig till unga mellan 13 och 18 år och utgår från demokratiska förhållnings- och arbetssätt. Dessa tillfällen bygger på att alla deltagare ska få lika stort utrymme och allas kompetenser ska tillvaratas. Utgångspunkt för våra workshops är den aktuella utställningen och tanken är at de ska ge förutsättningar för reflektion kring och analys av de teman och frågor som lyfts fram.

Barn mellan 5 och 13 år får möta konsten genom eget skapande i konsthallens självgående verstad. Lunds konsthall tillhandahåller här bilduppgifter kopplade till den aktuella utställningen. Vid utvalda tillfällen anordnas också konstnärsledda verkstäder.  

Kulturgaranti

Kulturgaranti är en kommunal satsning och bygger på att alla barn som går i för- och grundskola i Lund ska bli inbjudna att ta del av en professionell kulturupplevelse. Lunds konsthall erbjuder Lunds åttondeklasser workshops som skapas under en utställningsperiod per år.

Lunds konsthall Play

Till varje utställning och projekt genomförs filmade intervjuer med konstnärerna och kuratorn. Dessa intervjufilmer visas i anslutning till eller i utställningsrummet och är ett sätt att förmedla vad utställningen handlar om och att komma närmre konstnärskapet. Det är som ett komplement till katalogerna. Filmerna finns tillgängliga på vår Youtube-kanal, där hela historiken av tidigare filmade intervjuer som ägt rum under senare år på Lunds konsthall publiceras.

Evenemang

Torsdagskvällar håller Lunds konsthall öppet länge och i samband med detta anordnas ofta föredrag, samtal och diskussioner för att belysa aktuella teman och frågeställningar som tar fasta i aktuella utställningar.

För bokning av visning och frågor om förmedling, kontakta kurator Paula Ludusan Gibe.