Bästa Biennalen 2017

Workshops och ett nyproducerat konstverk av konstnärerna Elin Magnusson och Anna Lidberg.

Elin Magnusson & Anna Lidberg
Bästa Biennalen på Lunds konsthall!

Bästa Biennalen är en återkommande konstbiennal för hela familjen. Biennalen vänder sig till barn, unga och vuxna som tillsammans ges möjlighet att möta konst. Bästa Biennalen är även en plattform där konstnärer och konstinstitutioner experimenterar och hittar nya sätt att möta sin publik. 

Under höstlovsveckan, erbjuds olika workshops och ett nyproducerat konstverk av konstnärerna Elin Magnusson och Anna Lidberg. 

Konstförmedling i förändring – med konstnärers erfarenheter i fokus 
Lunds konsthall har också den stora äran att husera Bästa Biennalens årliga konferens. Det är en internationell konferens som hålls på engelska.

Låt dem äta potatis!
Workshopen ugår från Simryn Gills verk Let Them Eat Potatoes  och vi funderar över vilken historia och vilka användningsområden en vanlig potatis kan ha. Vi samlas vid konstverket för att sedan skapa ett gemensamt potatistryck.

Under- och Övergångar
Workshop med konstnärerna Anna Lidberg och Elin Magnusson. På taket till Lunds konsthalls entré har konstnärerna placerat sin konstinstallation i form av en mystisk skog som slår sina skuggor mot konsthallens fasad. Konstverket är framtaget alldeles särskilt för Bästa Biennalen. Workshopen utgår från konstverket på taket och ställer frågan hur saker och ting kan upplevas större, annorlunda och förvirrande när en fokuserar på skuggan? Det kommer att testas, lekas och skapas berättelser med hjälp av ljus och skuggor. Här finns oändliga valmöjligheter! 

Producerad med stöd av Kulturskolan Lund i samarbete med Skissernas Museum och Stenkrossen.

www.bastabiennalen.se