Kulturgaranti 2020

Lunds konsthall 25 februari – 20 maj 2020

Sammy Baloji. Other Tales

Kulturgaranti för elever i årskurs 8 
Att berätta en annan historia

Vem skriver, vem drar nytta av och vem exkluderas från historier? Årets kulturgaranti för årskurs 8 handlar om att undersöka objekt och bilder utifrån alternativa frågeställningar. Med utställningen Other Tales (Andra berättelser ) som inspiration ska deltagarna i grupp berätta historier utifrån de föremål som de själva tagit med sig till konsthallen. Dessa historier visualiseras i en utställning på andra våninegen. Utställningen kommer att finnas på plats under dagen för att sedan bytas ut till nästa grupp intar konsthallen.

För mer information: paula.ludusangibe@lund.se