Kulturgaranti 2019

26 januari - 24 mars 2019

Kulturgaranti för elever i årskurs 8
Konst och Aktivism 

Årets kulturgaranti för årskurs 8 handlar om att utforska sambandet mellan konst och aktivism. Vi ställer frågorna: Kan konst inspirera till samhällsengagemang? Hur kan du skapa förändring?

Ett konstverk kan öppna upp för nya perspektiv och nya sätt att se på världen. Konst väcker känslor – skapar affekt och utvidgar vår medvetenhet och kunskap. I utställningen Att minnas det som är ser vi flera konstnärer som arbetar med berättelser som många vill glömma och gömma undan, men som dröjer sig kvar i det kollektiva minnet, i arkitektur, arkiv och museer. Utställningen blir en utgångspunkt där vi tillsammans undersöker hur konst och aktivism kan användas som metod för att skapa en förändring.

Alla deltagare får formge en flagga som manifesterar det de vill förändra i samhället idag. En aktion som ska aktivera till nytänkande och positiv utveckling. Under loppet av sju veckor kommer detta kollektiva konstverk framtaget av Lunds kommuns åttondeklassare att växa fram på konsthallens innergård.