Påsklovsverkstad

Bygg din bild med konstnär Johan Nahoj.

2024 bjuder vi in lokala konstnärer att hålla i verkstäder för barn och unga utifrån sina egna konstnärskap.

Påsklov

Konstnär på besök: Bygg din bild med konstnär Johan Nahoj
Kan man bygga en bild? Och kan en bild vara ett objekt? Vi bygger strukturer och använder kollage som metod för att utforska bildens möjlighet till att bli en form.

Tisdag 26 mars klockan 12–15

Onsdag 27 mars klockan 12–15

Drop in men begränsade platser.

Med stöd från Lov i Lund

Johan Nahoj

Johan Nahoj (född 1987) bor och verkar i Malmö. Han är utbildad på Malmö konsthögskola vid Lunds universitet och arbetar med ett vitt spektrum av uttryck som tar avstamp i måleriet. Nahojs arbete utforskar gränslandet mellan ateljén och utställningsrummet, process och arkivering, måleri och objekt. Han reflekterar över konstverkets början och slut, både rumsligt och tidsmässigt.

Fler lovaktiviteter hittar du här: www.lund.se/lovilund