Axel Ebbe

Mannen som bryter sig ur klippan, 1918, Universitetsplatsen. Skulptur i granit

Konstverk