Eva Löfdahl

Kalender 1/11 2011–31/3 2012, Högevallsbadet. Rostfria rör och bronsavgjutningar.