Kirsten Ortwed

Syntax och Section, 2000-2004, Språk-och litteraturcentrum. Skulpturer i patinerad brons.

Konstverk