Berit Lindfeldt

Drottning och spira, 2004, Lovisaskolan, Lund.