Anna Ling

Väktare, 2008. Förskolan Ormen Långe, Lund.