Eva Löfdahl

Kalender 1/11 2011–31/3 2012, Högevallsbadet, 2012.


Eva Löfdahl debuterade i början av åttiotalet och har sedan dess lyckats hitta en helt egen väg. Hennes strävan har varit att materialisera en ganska ogripbar tillvaro med både främmande och vardagliga inslag. Så här i efterhand kan betraktaren lägga märke till hur konsekvent hon omformat särpräglade uttryck från olika tider till stringenta och, paradoxalt nog, tidlösa konstverk. Konstverk som ändå förmår berätta något om sin tillkomsttid.

I sitt offentliga verk för Högevallsbadet i Lund, Kalender 1/11 2011–31/3 2012, utfört 2012, utgick Löfdahl från 2000-talets fascination för datum. Inför skiftet från 1900-tal till 2000-tal rådde utbredd oro för den så kallade ”millenniebuggen”, något som senare följts upp i fixeringar vid symboltyngda datum som 06-06-06, 08-08-08 eller 11-11-11. Kanske kan man här ana en längtan att kunna förstå och tygla tidens flykt.

Mellan den 1 november 2011 och den 31 mars 2012 gjorde Löfdahl en gipsskulptur om dagen. Denna period inträffade under Högevallsbadets ombyggnad. Gipsskulpturerna gjöts sedan i brons och träddes på väldiga stavar utanför badhuset. Där står de nu som en visuell dagbok, en kalender. Sammanlagt innehåller dessa stavar 152 bronsavgjutningar.

Löfdal förklarar: ”Verket är en kalender där varje dag representeras av en form. Denna enhet, en klump som kan variera i storlek och form, kan liksom en dag vara långdragen, slätstruken eller händelserik. Händelser syns bokstavligen som intryck och uttryck. Tidsaxeln är vertikal, månaderna är konstruerade som grillspett.”

Eva Löfdahl, född 1953 i Göteborg. Verksam i Stockholm. Utbildad vid Konstfack i Stockholm 1975–1980 och vid Byam Shaw School of Art i London. I början av åttiotalet ingick hon, tillsammans med Max Book och Stig Sjölund, i den omtalade Walldagruppen. I Lund har man senast kunnat se Eva Löfdahls konst i separatutställningen π och omkring i Lunds konsthall sommaren 2009.