Clay Ketter

Malltavla, Munspelets skola, 2014.


För Munspelets skola F-3 i Lund har Clay Ketter skapat verket Malltavla. Utgångspunkten är hans relation till sin egen far som var ingenjör. När denne gick bort ärvde Ketter en uppsättning ritverktyg. Det var mallar med geometriska former som används i tekniskt ritarbete. Vid ett besök i en leksaksaffär upptäckte Ketter liknande ritmallar, fast istället med lekfulla former som dinosaurier, djur, fordon, husgeråd och klädesplagg. Dessa plastföremål var tydligt kodade i flick- och pojkaktiga färger, vilket förvånande nog fortfarande ofta är fallet med leksaker. Idén till verket blev en uppförstoring av dessa mallar i nytt material, färgat akrylglas. När mallarna sedan läggs ovanpå varandra blandas färger och former samman och löses upp för betraktaren. Verket blir en kommentar till de ramar och förutsättningar vuxenvärlden skapar för barnens lärande och skapande.
 
Clay Ketter, född 1961 i Brunswick, USA. Verksam i Malmö. Utbildad vid School of Art & Design, Purchase College, New York 1982–1985.